De bugelsectie is de grootste sectie van de fanfare en deze is de afgelopen tijd ook nog flink uitgebreid. Met hun warme klank vormen zij vaak het onmisbare ‘bedje’ in de muziek. Af en toe is het bij de bugels (of zoals ze zichzelf noemen: de bugel buddies) iets te gezellig tijdens de repetitie, maar als het er op aan komt spelen zij alle ingewikkelde en snelle loopjes perfect.

Bugel sectie 1