Het slagwerk achter het orkest is onmisbaar voor het orkest. Erik op de pauken en Tom achter het drumstel zorgen voor de ritmische ondersteuning en laten regelmatig stevig van zich horen. Niet alleen pauk en drums maar ook klein percussie wordt door hen ingevuld.
Deze twee jongemannen hebben geruime tijd in het slagwerk van verschillende verenigingen gespeeld en hebben later de overstap gemaakt om zich volledig bij het orkest te voegen.
Kortom de ritmesectie van drumfanfare Michaël is letterlijk en figuurlijk prima op elkaar ingespeeld.
Orkest Tamboers